Värme, vatten och el
 

Huset är anslutet till Eon:s fjärrvärmenät och vattentemperaturen i radiatorerna styrs dels en moderna värmeväxlare med ett helautomatisk styr- och reglersystem, dels av termostater på varje radiator i lägenheterna.

Värmekostnaden ingår i månadsavgiften (eller hyran för lokalhyresgästerna) liksom kostnaden för vatten. Däremot betalar varje lägenhets
innehavare för den egna elförbrukningen.