Välkommen till Brf Gamla Bryggeriet

Gamla Bryggeriet ligger i centrala Norrköping vid västra stranden av Motala ström och utgör en del av Industrilandskapet. Kvarteret (Busken 4) avgränsas av Sandgatan i norr, Garvaregatan i väster, kvarteret Kroken i söder och Strömmen i öster.

Fastigheten består av fyra sammanbyggda hus.  Tre av dessa var fram till 1970-talet en del av Pripp-Bryggerierna AB (och dessförinnan Norrköpings Bryggeribolag). När bryggeriverksamheten las ner, byggdes fastigheten om till bostadshus och ytterligare en huskropp tillfördes längs Sandgatan. Bostadsrättsföreningen Gamla Bryggeriet bildades 1980.

Föreningen har 41 lägenheter i varierande storlek och några hyreslokaler. Gatuadresserna är Bredgatan 2, Bredgatan 4, Garvaregatan 12 och Garvaregatan 14.