Årsredovisning för 2017

Årsredovisning för 2017 finns nu på hemmsidan i pdf format att hämta.
Ni hittar pdf under årsredovisning i fliken om föreningen.

Informations Möte

Det kommer att hållas ett informationsmöte om stambytet den 18 Maj kl 18:30 i föreningslokalen på bredgatan 4.
OBS informations mötet rör endast boende på bredgatan !

 Stambyte

Som tidigare meddelats bl a vid informationsmöte i oktober har vattenläckaget i Bottenvåning  Bredgatan 4  visat sig ytterst alvarligt .
Det har inneburit stora ingrepp i golv och väggar i lägenheter på entrevåning och källarvåning under denna.

Det har visat sig att orsakerna finns i det relining-arbete som gjordes för mellan 2-3 år sedan.

Vi har genomfört inspektion av rören och det har visat att arbetet är så undermånligt att det inte finns möjlighet att åtgärda bristerna. Att reparera skadorna med ny relining anses inte heller möjligt utan bedömning är att vi är hänvisade  till att göra ett stambyte

Styrelsen har däför beslutat infodran anbud för detta . Beräkningar är att det kommer äga rum nästa vår-sommar.
Det kommer kräva att vi tar upp nya lån.
Föreningen har idag en relativit låg belåning.

Höjning av avgift

Stambytet innebär dock en stor belastning och styrelsens bedömning är tyvärr därför att avgiften måste höjas vilket vi också berättade om på informations mötet .
Så kommer ske med 10% fr.o.m 1 Januari 2017.

2016-08-03
Nya hissar planeras

Nya hissar planeras
Hisskorgarna kommer att ersättas med helt nya, I samband med det kommer en av hissarna vara avstängd i varsin period.

Bredgatan 2 åtgärdas först och stängs av den 15e Augusti.
Den beräknas vara avstängd under fyra veckor.

Bredgatan 4 åtgärdas därefter och stängs av den 12e September.
Avstängningstiden beräknas även här till fyra veckor.

Men startiden kan komma att justeras beronde på när Bredgatan 2 blir färdigt.

Otis AB anvarar för hissbytet. Vår kontaktperson med dem är Karl-Johan Johansson.