Rutiner för tvättstugan

Man bokar tvättstugan på tavlan som finns i porten på Bredg. 2.
Se instruktioner i PDF.
 Torkrum och torktumlare disponeras en timme efter avslutad tvättid. Nyckellåset ska sitta kvar ända tills man har tvättat klart och plockat bort sin tvätt från torkrum och torktumlare.

Mattor får inte tvättas i maskinerna. För kläder med föremål som kan lossna ska tvättpåse användas.

Efter avslutad tvätt ska lokalen städas, maskiner och torkaggregat rengöras. Skräp efter städning ska läggas i pedalhinken. Annat avfall, tomma förpackningar, kasserade kläder med mera ska tas till sopsorteringen av den som nyttjat tvättstugan.

Om ingen tvätt har påbörjats en timme efter bokad tid, är det tillåtet för någon annan att disponera tvättiden.

Följande tider kan bokas:
06.00 - 08.00
08.00 - 11.00
11.00 - 16.00
16.00 - 19.00
19.00 - 23.00.