Sopor

Följande gäller för sophantering inom Brf Gamla Bryggeriet:

Återvinning

Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier ska sorteras i kärl som finns i cykelrummet, ingång Garvaregatan 12. Kartonger och andra skrymmande pappersförpackningar måste av utrymmesskäl plattas till innan de läggs i avsett kärl. I övrigt, se anvisningar om vad som får läggas i respektive kärl.

Inget annat får läggas i detta rum.

Köksavfall

Köksavfall ska förpackas i väl tillsluten plastpåse och kastas i sopnedkastet vid ingången till Garvaregatan 12.

Kasserade elektriska och elektroniska produkter

Enligt förordningen (SFS:2000:208) om producentansvar ska butiken vid köp av ny vara ta motsvarande kasserade vara i retur om kunden så önskar, utan kostnad för kunden . Det gäller för följande produktgrupper: varor för användning i hushåll eller därmed jämförbar användning liksom handverktyg och trädgårdsredskap, IT-utrustning och kontorsutrustning, telekomutrustning, TV, audio- och videoutrustning, kameror och fotoutrustning, klockor, spel och leksaker, ljuskällor och armaturer för ljuskällor, medicinteknisk utrustning, laboratorieutrustning.

Kasserade produkter som man vill göra sig av med utan att köpa nytt ska lämnas till Returpunkten, Stohagsgatan.

Observera att vitvaror, såsom kylskåp, spisar, frysar, disk- och tvättmaskiner inte omfattas av producentansvaret. Kasserade vitvaror ska lämnas till Returpunkten, Stohagsgatan, såvida inte man har har en uppgörelse med leverantören i samband med köp av ny vara.

Hämtning av kasserade vitvaror och elektriska och elektroniska produkter

Om man av någon anledning inte själva kan transportera sina kasserade vitvaror eller elektriska och elektroniska produkter till Returpunkten, kan hämtning beställas per tel 011-15 00 00. Kostnaden betalas av beställaren