Garage och parkeringsplatser

Bostadsrättsföreningen vill kunna erbjuda garageplats eller parkeringsplats på gården till alla lägenhetsinnehavare som har bil (eller som sammanbor med någon som har bil) och till de näringsidkare som hyr lokal av föreningen.

Ansvarig för föreningens fasta garage- och parkeringsplatser är Agneta Andersson(0723 993406)

Regler för hyra av garageplats

Om efterfrågan överstiger tillgången på platser, upprättas en väntelista, där den som först inkommit med önskemål hamnar före den som senare inkommit med önskemål.

Om det finns lediga platser i något av garagen, erbjuds även utomstående (det vill säga personer som inte är medlemmar i föreningen eller inte är näringsidkare som hyr lokal av föreningen) att hyra garageplats. (Externa hyresgäster betalar högre hyra.) Dessa platser uthyrs alltid med förbehållet att kontraktet bara gäller så länge det inte är brist på platser för föreningens medlemmar eller näringsidkare som hyr lokal av föreningen.  

Om båda garagen är fulla, när en föreningsmedlem inkommer med önskemål om plats, sägs garageplatsen upp för den utomstående som senast fick sitt hyreskontrakt. Uppsägningstiden är en månad.  

Lägenhetsinnehavare som inte själv har bil (eller som inte är sammanboende med någon som har bil) är inte berättigad att hyra någon av föreningens garage- eller parkeringsplatser (för att exempelvis låta en släkting, god vän eller kollega disponera den).

Gästparkering på gården

Plats nr 3 på gården (platsen närmast nedfarten till garagen) används som gästparkering. Platsen hyrs från klockan 15.00 till klockan 15.00 nästa dag, såvida inte annat överenskommes.  Avgiften är 30 kr per dygn. Inger Jedebäck, telefon 011-134555, har hand om uthyrningen.

Om vädret tillåter (det vill säga om det inte är snö), kan vi även använda platsen i backen ner mot garagen som gästparkering. Samma villkor gäller för den