Garage och parkeringsplatser

Bostadsrättsföreningen vill kunna erbjuda garageplats eller parkeringsplats på gården till alla lägenhetsinnehavare som har bil (eller som sammanbor med någon som har bil) och till de näringsidkare som hyr lokal av föreningen.

Ansvarig för föreningens fasta garage- och parkeringsplatser är Agneta Andersson

Regler för hyra av garageplats

Om efterfrågan överstiger tillgången på platser, upprättas en väntelista, där den som först inkommit med önskemål hamnar före den som senare inkommit med önskemål.

Om det finns lediga platser i något av garagen, erbjuds även utomstående (det vill säga personer som inte är medlemmar i föreningen eller inte är näringsidkare som hyr lokal av föreningen) att hyra garageplats. (Externa hyresgäster betalar högre hyra.) Dessa platser uthyrs alltid med förbehållet att kontraktet bara gäller så länge det inte är brist på platser för föreningens medlemmar eller näringsidkare som hyr lokal av föreningen.  

Om båda garagen är fulla, när en föreningsmedlem inkommer med önskemål om plats, sägs garageplatsen upp för den utomstående som senast fick sitt hyreskontrakt. Uppsägningstiden är en månad.  

Lägenhetsinnehavare som inte själv har bil (eller som inte är sammanboende med någon som har bil) är inte berättigad att hyra någon av föreningens garage- eller parkeringsplatser (för att exempelvis låta en släkting, god vän eller kollega disponera den).

Gästparkering på gården

Två parkeringsrutor är uppmålade i garageuppfarten. Dessa två rutor är våra gästparkeringar, de hyrs ut dygnsvis från kl 12 - kl 12 dagen efter.
De ska bokas via ett sms till Helena  0768-342 307, som svarar så fort som möjligt.  Är parkeringen ledig önskat datum får ni en  p- biljett i brevlådan, som ska placeras väl synlig i bilrutan. Skriv i registreringsnummer på biljetten!
Ni swishar en p-avgift till numret ovan eller betalar kontant (lägg ett kuvert med ert namn påskrivet i Helena Dahls postlåda i entrén). Avgift:  30 kr /dygn . 
OBS! Dessa parkeringar får inte användas utan p-biljett.
 Parkering på gården är inte tillåten då det är en säkerhetsrisk om utryckningsfordon behöver komma fram.
Av och pålastning är självklart tillåten för alla!
 Parkeringsbolaget är snabba att bötfälla alla bilar som står felparkerade.  
Välkommen med din bokning.