Gästrum och samlingslokal

Föreningen erbjuder medlemmarna att hyra ett övernattningsrum för fyra personer. Dessutom finns en samlingslokal för upp till 36 personer. Villkor för uthyrningen framgår av nedanstående bokningsrutiner och av de anslag som finns i lokalerna.

Båda lokalerna ligger på Bredgatan 4, i källarplanet vid hissen.
Ansvarig och styrelsens representant för uthyrningen är Helena Dahl.

Bokningsrutiner

Både gästrum och samlingslokal bokas på tavlan som finns i porten på Bredgatan 2.
Se instruktion i PDF.

Lokalerna kan endast bokas av den som är medlem i föreningen.
Viktigt att ni meddelar Helena Dahl via SMS att ni gjort en bokning  -se instruktioner på bokningslistan.
Bokning kan göras högst två månader i förväg och för max sju dagar i följd per tillfälle.
Det är alltid föreningens medlem som är ansvarig för lokalens skick efter användandet. Eventuella skador åtgärdas på medlemmens bekostnad.
Nycklar hämtas och lämnas hos Helena Dahl. Om det finns en ny bokning för följande dygn, lämnas nyckeln direkt till den medlem som står för bokningen.
Eventuella klagomål på det skick som rummet eller lokalen lämnats i framförs direkt till den medlem som hyrt lokalen omedelbart innan. Eventuella skador eller brister anmäls till Helena Dahl.
Den som bokat lokalen disponerar den från kl 15 ankomstdagen till kl 12 avresedagen.
Hyra för gästrummet och samlingslokalen är 250 kr per natt, när man hyr, hyr man allt i ett, dvs både lokal och gästrum.  Denna hyra betalas kommande kvartal tillsammans med den vanliga hyran.