Fastigheten i dag

Fastigheten består av fyra sammanbyggda hus. Det äldsta huset, benämnt Hus 2, i hörnet Sandgatan - Motala ström byggdes som bryggeri vid förra sekelskiftet, och det inrymmer i dag tolv lägenheter med adressen Bredgatan 4. Det hus som ligger längre söderut längs Motala ström, bemämnd Hus 1, byggdes vid mitten av 1900-talet, också det som bryggeri, och där finns i dag 19 lägenheter med adressen Bredgatan 2.

Husen med benämningarna 3 och 4 har båda fasad mot Sandgatan. Det nedre huset med adressen Garvaregatan 14 byggdes runt 1950 som kontor till bryggeriet, och det inrymmer i dag 4 lägenheter. Och huset i hörnet Sandgatan - Garvaregatan med adressen Garvaregatan 12 byggdes runt 1980 för bostäder, sex lägenheter, samtidigt som de övriga tre husen byggdes om till lägenheter och Bostadsrättsföreningen Gamla bryggeriet bildades.