Från bayersk öl till bostäder

Norrköpings Bryggeribolag startades på 1850-talet, och grundaren hette Johan Erik Blomberg. Han var då redan ägare till ett bryggeri vid Slottsgatan. Där tillverkades svagdricka, men Blomberg hade nu blivit intresserad av att kunna brygga så kallat bayerskt öl, som började bli populärt även i Sverige. Till detta krävdes ganska stora lokaler med iskällare.  

Det nya bryggeriet började byggas här i kvarteret Busken vid Motala ström, och snart ombildades företaget till aktiebolag. Närmaste granne var de några år tidigare byggda Norrköpings Bomullsväverier (”Tuppens”), på andra sidan Sandgatan. På 1860-talet bestod personalstyrkan av 17 personer. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet byggdes fastigheten om och nya byggnader tillkom.     

Vid 1900-talets början fanns fem ölbryggerier i Norrköping, men 1912 gick de samman och bildade AB Norrköpings Förenade Bryggerier. Driften koncentrerades till två platser i staden, och det här var alltså den ena. År 1919 arbetade 43 personer på bryggeriet.

I mitten av 1940-talet övertogs verksamheten av AB Stockholms Bryggerier, men driften fortsatte under det gamla namnet. Nya ombyggnader gjorde under 1950-talet. 1964 gick bryggeriet här upp i Prippskoncernen (Pripp-Bryggerierna AB). Man tillverkade tio olika ölsorter och ett antal läskedrycker. Åtta år efter den här sammanslagningen la man ner verksamheten i Norrköping.

Tre av de gamla byggnaderna byggdes då om till lägenheter, och ytterligare en huskropp tillfördes längs Sandgatan. Bostadsrättsföreningen Gamla Bryggeriet bildades 1980.