Blankett för ansökan om ändring i lägenhet

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får inga väsentliga förändringar eller ombyggnader i lägenheterna göras utan styrelsens granskning, bedömning och godkännande. Det gäller exempelvis ändring av väggar och arbeten som påverkar el- och VVS-installationer. Ett grundkrav är alltid att sådana arbeten blir fackmannamässigt utförda och att endast hantverkare med rätt behörighet anlitas.

Observera att elektriskt driven köksfläkt inte får anslutas till fastighetens ventilationssystem och att disk- eller tvättmaskin inte får anslutas till varmvattenledning.

(Sådant som målning och tapetsering behöver givetvis inte anmälas till styrelsen.)

Ansökningsblankett kan du hämta uppe på skåpet i föreningens bibliotek. Om du i stället vill ha blanketten som pdf-fil, kan ladda ner den direkt här på knappen under

För att öppan denna PDF fil krävs Adobe Readar, detta är et gratis program och går att ladda ner i länken här nedan.