Fasadunderhåll

Alla fasader har renoverats under de senaste åren. Arbetet påbörjade sommaren 2008 med målning av all plåt på sydsidan. Sommaren därpå målades all alla stuprännor, hängrännor, takplåtar och fönster på de sidor av fastigheten som vetter mot gården.

År 2012 var det dags för de återstående sidorna det vill säga fasaden mot Sandgatan och fasaden mot Strömmen, där även ett stort antal utsmyckningarna tillkom. På strömsidan är det bara en smal gångväg som skiljer huset från vattnet, och det var naturligt nog den sida som krävde de mest omfattande förberedelserna. (Bara på den den här sidan finns 118 förster).   

Allt det här målningsarbetet genomfördes av Målarstudion i Söderköping AB.

 

Staket

Tidigare hade föreningen bekymmer med att nattliga förbipasseraden ibland tog genvägen över gården, och det hamnade ofta cigarettfimpar, tomflaskor, pizzakartonger med mera på gångar och i rabatter. För att förhindra den här besvärande genomfartstrafiken, satte föreningen 2009 upp ett staket i smide i hörnet mot Sandgatan-Garvegatan med en låst grind. Samtidigt snyggades det här hörnet av gården upp, ett gammalt förvuxet buskage revs bort, markytan höjdes, gräsmattor las på och ett par träd planterades. (Grinden och staket förhindrar givetvis inte att besökare har fritt tillträde till gården och fastigheten utan de stänger bara av det tidigare oönskade nattliga gångstråket .)  

Ett likadant staket som sattes upp vid garagenedfarterna hade något år tidigare år minskat klottret på och runt garageportarna. Och de boende på loftgången hade blivit förskonade från ovälkommna påhälsningar genom en grind vid den yttre trappan upp till loftgången.

Allt arbete med de här smidda järnstaketen har utförts av Tisab Svetsprudukter i Norrköping

Reling av avloppsrör

Under 2013 har avloppsrören relinats i de två äldre av fastighetens fyra huskroppar. Bryggeriet byggdes om till bostäder omkring 1980, och det kändes nu efter drygt 30 år angeläget att se över stammar och avloppsrör. Vi kom fram till att det bästa i en fastighet som vår skulle vara att relina befintliga rör, och det blev Götalands relining som fick uppdraget att genomföra arbetet. Detta påbörjades i februari 2013 och pågick sedan av och till fram till mitten av oktober.